Grundlæggende og blivende forandringer!

 

Coaching på adfærds niveau ændrer overordnet på de mønstre og vaner vi har og kan hjælpe os til følelsen af – for en kort stund at være i bedre balance med os selv. Men med dybdegående coaching, arbejder vi på overbevisnings- værdiniveau og HER skabes de blivende forandringer – POINT OF NO RETURN!

Det der skiller sig ud ved den metode jeg anvender, er at jeg arbejder med modstanden nedenunder adfærden, fremfor blot at vise vejen til målet. Herved genetablerer du et stærkere fundament at stå på i livet, som giver dig styrken til at turde være enestående, autentisk – derved får du langt større livsglæde og overskud til det gode liv.

PEOPLE – som retter sig mod individet.

Det handler om at frigøre de ressourcer som alle mennesker indeholder, ved at opløse gamle psykiske blokeringer. Herved opnås et liv i større overensstemmelse med dig selv. Få en indre GPS via en grundig Grundværdi-afklaring, som er en stærk metode til at skabe en vejviser i dit liv. Når fundamentet er lagt, så opstår der et frit flow til alle de ressourcer du har brug for, for at leve det gode liv, for at kunne præstere bedre på et autentisk niveau og være nærværende i alt hvad du gør.

Coaching2

PERFORMANCE – retter sig til små og mellemstore virksomheder.

Det handler om at skabe High Performance kultur i virksomheden – i teamet.

Med udgangspunkt i High Performance koncepterne, sammen med et nyt niveau af indsigt og forståelse for hvad mennesker er styret og motiveret af i år 2015, (gen)-opbygges team kulturen i virksomeden eller teamet. Vision, mission og værdier fastsættes og teamets kompetencer og profiler analyseres og sammensættes på ny, for at frigøre de skjulte ressourcer og energier i den enkelte – på ledelses niveau og medarbejder niveau.

Når begejstring smelter sammen med de rammer der er skabt  og den indsigt du giver dit team, skabes en voluminøs kraft af passion og energi – her  opstår High Performance, som løfter resultaterne i virksomheden til nye højder.

HPT2